Trajekty z Amed do Bangsal

Linka Amed Bangsal spája Bali s Lombok. V súčasnosti pôsobí na na tejto trase iba jedna trajektová spoločnosť, FreeBird Express. Plavba sa uskutočňuje 7 krát v každom týždeň s dobou plavby približne 2 hodín.

Doba a frekvencia plavby na trase Amed Bangsal sa môžu líšiť podľa sezóny, takže Vám radíme využiť tie najaktuálnejšie informácie.

Prevádzkovatelia trajektov na trase Amed - Bangsal

Priemerné ceny pre Amed Bangsal

Uvedené ceny predstavujú priemerné ceny jednosmerných lístkov zaplatené našimi zákazníkmi na tejto trase. Ceny sú za osobu.