Direct Ferries Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Direct Ferries Limited sa zaviazala rešpektovať a chrániť Vaše súkromie a dodržiavať zákony týkajúce sa ochrany osobných údajov. Týmto prehlásením o zásadách ochrany osobných údajov Vám ako jednému z našich zákazníkov chceme umožniť pochopiť, akým spôsobom získavame, používame, uchovávame a chránime Vaše informácie. Chceme sa uistiť, že môžete robiť informované rozhodnutia, a preto, prosím, venujte čas prečítaniu si nižšie uvedených informácií. Zistíte tak, ako môžeme narábať s Vašimi osobnými údajmi.

V prípade všetkých našich služieb je prevádzkovateľom údajov spoločnosť, ktorá je taktiež zodpovedná za ochranu Vašich osobných údajov – teda spoločnosť Direct Ferries Limited.

Toto oznámenie by ste si mali prečítať v súvislosti s našimi Zásadami pre súbory cookie a Podmienkami použitia stránok Direct Ferries a akýmikoľvek ďalšími podmienkami použitia súvisiacimi s Vašou rezerváciou lístkov na trajekty, prípadne inými produktmi a službami.


Náš právny základ pre používanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracujeme len vtedy, ak máme na to právny základ. Právny základ bude závisieť od dôvodu alebo dôvodov na získavanie a potrebu použitia Vašich informácií spoločnosťou Direct Ferries. Podľa právnych predpisov o ochrane údajov v EÚ a Spojenom kráľovstve vo väčšine prípadov bude za právny základ považované nasledovné:

 • Potrebujeme používať Vaše údaje na spracovanie Vašej rezervácie, naplnenie Vašich cestovných plánov a inak vyhovieť zmluve, ktorú s Vami máme uzavretú.
 • Je v oprávnenom záujme Direct Ferries ako spoločnosti využívať Vaše osobné údaje na prevádzkovanie a zlepšovanie vlastnej činnosti ako poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu.
 • Potrebujeme používať Vaše osobné údaje, aby sme dodržali povinnosti vyplývajúce zo zákona.
 • Ochraňujeme Vaše životne dôležité záujmy alebo záujmy inej osoby.
 • Súhlasili ste, aby spoločnosť Direct Ferries využívala Vaše údaje na konkrétny účel.

Ak spracovanie Vašich údajov podlieha akýmkoľvek iným zákonom, potom základ spracovania Vašich údajov sa môže líšiť od toho, ktorý je uvedený vyššie a za týchto okolností platí Váš súhlas vo všetkých prípadoch.


Aké druhy osobných údajov od Vás zhromažďujeme?

Snažíme sa získavať a používať Vaše osobné údaje len s Vaším vedomím a súhlasom. Informácie získavame, keď používate webové stránky Direct Ferries, jeden z našich produktov alebo služieb alebo keď s nami komunikujete. Tieto informácie, vrátane údajov o každom cestujúcom, sú nevyhnutné pre správne plnenie našej zmluvy s Vami a umožňujú nám dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona. Bez nich Vám nebudeme môcť poskytnúť všetky požadované služby.

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete na dokončenie a správu rezervácie alebo inej služby, ktorú ste od nás požadovali. Napríklad vaše meno, adresa, e-mail, kontaktné údaje, dátum narodenia, pohlavie, číslo pasu, údaje o vozidle a informácie o platbe. Presné požadované informácie budú závisieť od požiadaviek prevádzkovateľa trajektu.
 • Informácie o Vašich cestovných plánoch. Napríklad Váš cestovný itinerár a ďalšie informácie týkajúce sa Vašej rezervácie.
 • Informácie o službách, ktoré sme Vám poskytli v minulosti. Podrobnosti o všetkých predchádzajúcich rezerváciách, ktoré ste uskutočnili s nami, vrátane prípadných spätných väzieb od zákazníkov, ktoré ste mohli poskytnúť.
 • Informácie o registrácii online a ďalších interakciách. Môže to zahŕňať registráciu účtu, informácie získané od Vás, ak ste sa zapojili do súťaže či sa zúčastnili propagačnej akcie alebo ste s nami komunikovali prostredníctvom sociálneho mediálneho kanála, ako je Facebook alebo Twitter.
 • Informácie o používaní našich webových stránok, kontaktných centier a mobilných aplikácií. Aby sme mohli prispôsobiť Vaše skúsenosti a zlepšiť našu webovú stránku, pomocou súborov cookie a podobných technológií získavame informácie o Vašich vyhľadávaniach a obsahu, ktorý ste si prezerali na našich webových stránkach.

Na čo používame Vaše osobné údaje?

 • Na plnenie a spravovanie Vašej rezervácie a na zaručenie všetkých ďalších služieb, o ktoré ste požiadali.
 • Na zasielanie aktualizácií, ak o ne požiadate a na komunikáciu o službách.
 • Na poskytovanie služieb prispôsobených Vašim požiadavkám a aby sme s Vami mohli komunikovať osobnejším spôsobom.
 • Na vykonávanie analýz a prieskumov trhu.
 • Na vylepšovanie našich webových stránok, produktov a služieb.
 • Na správu a administratívne účely.
 • Na marketingové účely a na to, aby sme Vás mohli naďalej informovať o produktoch a službách Direct Ferries.

Kedy Vám budeme posielať marketingové materiály?

Môžeme Vám posielať marketingové správy prostredníctvom e-mailu, aby sme Vás informovali o najnovších a najlepších ponukách, o nových vydaniach prepravného poriadku a keď Vám budeme pomáhať nájsť ceny lístkov trajektov.

Môžete prestať dostávať marketingové správy od nás kedykoľvek nasledujúcim spôsobom:

- Kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v akejkoľvek e-mailovej marketingovej správe.

- Odpovedaním na e-mailovú marketingovú správu s požiadavkou o zrušenie odberu.

- Kontaktovaním nášho tímu zákazníckej podpory.

Ak tak urobíte, aktualizujeme údaje o Vašom účte, aby ste naďalej nedostávali ďalšie marketingové správy.

Pokým sa budeme snažiť Vaše údaje čo najskôr aktualizovať, upozorňujeme, že tento proces môže trvať až 2 pracovné dni.

Zrušenie odberu marketingových správ nezastaví komunikáciu o službách, ako sú potvrdenia a aktualizácie rezervácie.


Kedy sa budeme deliť o tieto informácie s ostatnými?

Pri vykonávaní rezervácie budeme musieť zdieľať Vaše osobné informácie s poskytovateľmi služieb a produktov, ktoré si zakúpite, či s ostatnými poskytovateľmi služieb (napríklad s prepravcami, poskytovateľmi poistenia, distribútormi produktov).

Môžeme zverejňovať informácie o Vás, Vašom účte a histórii rezervácií pre (i) spoločnosti v rámci skupiny Direct Ferries Group na účely a za podmienok stanovených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a (ii) v prípade reorganizácie alebo predaja našej spoločnosti tretej strane, pričom v takom prípade súhlasíte s tým, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o Vás, môžu byť prenesené do reorganizovaného subjektu či tretej strane na účely a v súlade s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje nebudeme predávať ani odovzdávať tretím stranám (okrem tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku), pokiaľ nám neudelíte povolenie alebo len ak bude potrebné dodať a vylepšiť produkty a služby, ktoré ste si objednali alebo použili. Môžeme napríklad zverejniť Vaše údaje pre spoločnosť, ktorá vydáva kreditné karty, za účelom overenia údajov z Vašej kreditnej karty a na získanie platby po Vašom zakúpení produktu alebo služby. Môže byť tiež potrebné odovzdať Vaše údaje organizácii, od ktorej ste si objednali akékoľvek produkty alebo služby.

Spoločnosť Direct Ferries môže byť povinná zverejniť Vaše osobné údaje na splnenie všetkých zákonných alebo regulačných požiadaviek či povinností v súlade s platnými právnymi predpismi.


Ako používame súbory cookies

Súbory cookie môžeme použiť na zaznamenávanie podrobností, ako je identita používateľa a všeobecné údaje o registrácii na Vašom počítači. To nám pomôže pri ďalších návštevách, aby ste nemuseli znova zadávať svoje registračné údaje pri každej ďalšej návšteve našich stránok a umožňujú nám prispôsobiť Vaše skúsenosti a vylepšiť naše webové stránky.

V závislosti od typu prehliadača, ktorý používate, môžete nakonfigurovať prehliadač tak, aby: (i) ste boli vyzvaní, aby ste súbory cookie prijali alebo odmietli individuálne, alebo (ii) môžete brániť prehliadaču prijímať úplne všetky súbory cookie. Mali by ste sa obrátiť na dodávateľa alebo výrobcu vášho webového prehliadača na získanie konkrétnych informácií o bezpečnosti súborov cookie.

Viac o našich pravidlách týkajúcich sa súborov cookie nájdete tu.


Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov

Právo na prístup a prenos dát

Máte právo požiadať o kópiu akýchkoľvek osobných informácií, ktoré o Vás uchovávame, alebo ich dať preniesť tretej strane. Pred splnením Vašej požiadavky Vás môžeme požiadať o predloženie príslušného dôkazu na overenie Vašej identity. Po overení Vašej identity odpovieme čo najskôr a v každom prípade do 30 pracovných dní.

Ak máte účet online, môžete sa do svojho účtu kedykoľvek prihlásiť a prezrieť si akékoľvek osobné údaje, ktoré sú tam uložené.

Právo na aktualizáciu a zmenu

Ak niektorý z osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, je nepresný, máte právo tieto informácie opraviť alebo upresniť, kde sú neúplné.

Právo na sťažnosť

Ak máte pocit, že sme nesprávne spracovali Vaše údaje alebo porušili Vaše práva stanovené zákonmi na ochranu údajov, môžete nám to oznámiť kontaktovaním nášho tímu zákazníckej podpory alebo podaním sťažnosti na dozorný orgán zodpovedný za ochranu údajov v krajine, v ktorej žijete, alebo v mieste údajného porušenia. Zoznam orgánov na ochranu údajov v EÚ nájdete tu (https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

Právo na zabudnutie

Môžete požiadať, aby Vaše osobné údaje boli vymazané, keď už nie je potrebné spracovávať transakciu, alebo ak už nebudeme zo zákona povinní uchovávať Vaše informácie. V prípade, že Vaše osobné údaje už nie sú potrebné, žiadosť o vymazanie informácií sa vykoná bez zbytočného odkladu.

Právo na odvolanie súhlasu

Môžete odvolať alebo obmedziť svoj súhlas s odberom marketingových materiálov alebo so spracovaním Vašich osobných údajov úplne alebo čiastočne, ak už to nie je naďalej potrebné.


Ako meniť, prenášať alebo sa dostať k svojim informáciám

Môžete nám kedykoľvek napísať a požiadať o zmenu alebo o prenos akýchkoľvek osobných informácií, ktoré o Vás môžeme mať. Prosím, napíšte na adresu: Direct Ferries Ltd, 2-3 Three Rivers Business Centre, Felixstowe Road, Ipswich, Suffolk IP10 0BF, United Kingdom

Prosím, uveďte svoje meno a adresu spolu s odkazom na rezerváciu a/alebo číslo účtu. Boli by sme radi, ak by ste nám takisto stručne opísali, o kópiu akých informácií máte záujem (pomôže nám to ľahšie vyhľadať Vaše údaje).

Pred poskytnutím podrobností o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré o Vás máme, urobíme všetky potrebné kroky na overenie si Vašej totožnosti.


Vaše osobné údaje a krajiny mimo EÚ

Všetky naše údaje o zákazníkoch sú uložené na serveroch v rámci EÚ. Aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, možno bude potrebné zaslať niektoré z Vašich osobných údajov našim partnerským prevádzkovateľom trajektov mimo EÚ. Tam, kde je to potrebné, podnikneme kroky na obmedzenie prenosu údajov iba na údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy.

Chránime Vaše súkromie a Vaše práva prostredníctvom štandardných klauzúl Európskej komisie o ochrane údajov. Viac informácií o nich nájdete tu.


Uchovávanie a anonymizovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame 3 roky od dátumu Vašej poslednej rezervácie alebo od nášho kontaktu. Informácie môžu byť uložené dlhšie, ak si to vyžadujú naše zákonné a regulačné požiadavky. Po uplynutí tejto doby anonymizujeme všetky údaje, aby už nebolo možné identifikovať osobné údaje.


Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Direct Ferries si je vedomá, že jej zákazníci sú čoraz viac znepokojení tým, ako spoločnosti chránia osobné informácie pred zneužitím a zneužívaním či pravidlami ohľadom ochrany súkromia vo všeobecnosti. Spoločnosť Direct Ferries neustále prehodnocuje a zlepšuje svoje technické, fyzické a riadiace postupy a pravidlá na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, náhodnou stratou a/alebo zničením. Na šifrovanie citlivých informácií, ako sú údaje z Vašej kreditnej karty či iné finančné informácie, používame napríklad technológiu bezpečnostných protokolov (SSL).


Zmeny v týchto pravidlách

Príležitostne môžeme vykonať zmeny na tejto stránke a v našich zásadách ochrany osobných údajov, aby odrážali zmeny v spôsobe spracovania Vašich údajov.

Ak dôjde k nejakým významným zmenám, zverejníme ich buď prostredníctvom webovej stránky, alebo Vás budeme kontaktovať iným spôsobom, napríklad e-mailom.

Podpora pri ochrane súkromných údajov

Spoločnosť Direct Ferries Ltd si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek v reakcii na zmeny v platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov a súkromia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov a pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti Direct Ferries, prosím, napíšte nám na Web department, Direct Ferries Ltd, 2-3 Three Rivers Business Centre, Felixstowe Road, Ipswich, Suffolk IP10 0BF, United Kingdom.