Trajekty z Chau Doc do Phnom Penh

Linka Chau Doc Phnom Penh spája Vietnam s Kambodža. V súčasnosti pôsobí na na tejto trase iba jedna trajektová spoločnosť, Mandarin Cruises. Plavba sa uskutočňuje 7 krát v každom týždeň s dobou plavby približne 4 hodín.

Doba a frekvencia plavby na trase Chau Doc Phnom Penh sa môžu líšiť podľa sezóny, takže Vám radíme využiť tie najaktuálnejšie informácie.

Prevádzkovatelia trajektov na trase Chau Doc - Phnom Penh

Priemerné ceny pre Chau Doc Phnom Penh

Uvedené ceny predstavujú priemerné ceny jednosmerných lístkov zaplatené našimi zákazníkmi na tejto trase. Ceny sú za osobu.