Trajekty z Naha do Kume Island

Linka Naha Kume Island spája Okinawa s Okinawa. V súčasnosti pôsobí na na tejto trase iba jedna trajektová spoločnosť, Kume Line. Plavba sa uskutočňuje 5 krát v každom týždeň s dobou plavby približne 3 hodín.

Doba a frekvencia plavby na trase Naha Kume Island sa môžu líšiť podľa sezóny, takže Vám radíme využiť tie najaktuálnejšie informácie.

Prevádzkovatelia trajektov na trase Naha - Kume Island

Priemerné ceny pre Naha Kume Island

Uvedené ceny predstavujú priemerné ceny jednosmerných lístkov zaplatené našimi zákazníkmi na tejto trase. Ceny sú za osobu.