Trajekty z Viedeň do Bratislava

Linka Viedeň Bratislava spája Rakúsko s Slovensko. V súčasnosti pôsobí na na tejto trase iba jedna trajektová spoločnosť, Twin City Liner. Plavba sa uskutočňuje 21 krát v každom týždeň s dobou plavby približne 1 hodina 15 minút.

Doba a frekvencia plavby na trase Viedeň Bratislava sa môžu líšiť podľa sezóny, takže Vám radíme využiť tie najaktuálnejšie informácie.

Prevádzkovatelia trajektov na trase Viedeň - Bratislava

Priemerné ceny pre Viedeň Bratislava

Uvedené ceny predstavujú priemerné ceny jednosmerných lístkov zaplatené našimi zákazníkmi na tejto trase. Ceny sú za osobu.